معاونت فرهنگی


معاونت فرهنگی

معرفی معاونت فرهنگی

آقای ایمان فیضی پور

سابقه 10سال کار در مدارس برتر تهران

مدرک کارشناسی در رشته هنر وسینما

کارشناس تربیت بدنی-مدرس نمایش کودک و نوجوان

داوری در رشته های هنر در مناطق مختلف تهران

برنامه‌های معاونت فرهنگی

هدف اصلی واحد فرهنگی شناخت استعداد دانش آموزان در زمینه های هنری و ورزشی می باشد..و این واحد، زمینه های مختلف در رشته های مختلف به مانند رشته های هنری را برای دانش آموزان فراهم می سازد تا بتوانند آنها را در مسیر درست هدایت کنند.از دیگر برنامه های واحد فرهنگی شرکت در مسابقات مختلف فرهنگی هنری اعم از مسابقات ورزشی است تا دانش آموزان بتوانند خود را در میدان های مختلف مسابقه آزمایش کنند.

بیشتر بخوانیم:   مسئولین پایه